Sortiment

Vårdgivarna inom samarbetsavtalet erbjuds ett brett utbud av hjälpmedel, med
fokus på patienternas behov. Det är produktsektionens uppdrag att ansvara för
utveckling och vård av produktsortimentet. Arbetet utgår från dialog
med beredningsgrupp Handbok och Sortiment och ska följa aktuella lagar,
riktlinjer, standard samt handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel

Sortimentsöversikt

Handbok