Smittat gods

Vid återlämning till Hjälpmedelscentralen ska hjälpmedlet vara rengjort och vid behov desinfekterat med ytdesinfektionsmedel. Lösa textilier tvättas i minst 60 grader. Går hjälpmedlet inte att rengöra och desinfektera ska det inte återlämnas till Hjälpmedelscentralen, utan kasseras av vårdgivaren och anmälas till Hjälpmedelscentralen som onormalt slitage.