Underhåll

Avhjälpande underhåll medicinska behandlingshjälpmedel

Avhjälpande underhåll beställs i webSesam av förskrivaren.

Avhjälpande underhåll påbörjas inom 3 arbetsdagar efter beställning i webSesam och genomförs inom 10 arbetsdagar. Avhjälpande underhåll ingår i funktionshyran.

Hjälpmedelscentralen har som mål att avhjälpa de allra flesta felen inom 1- 6 dagar

För bästa möjliga service är det viktigt att:

Ange individnummer på hjälpmedlet

Aktuellt telefonnummer och namn på eventuella kontaktpersoner

Adress och portkod där hjälpmedlet för närvarande är placerat, om åtgärden ska ske hos patienten/er arbetsplats

En kortfattad och saklig beskrivning vad felet gäller.

Akut avhjälpande underhåll medicinska behandlingshjälpmedel

Akut avhjälpande underhåll (åtgärd inom 8 arbetstimmar) beställs av förskrivare eller direkt av patient. Beställningen kan antingen göras i webSesam eller att patienten ringer direkt till hjälpmedelscentralens kundtjänst.

Akuta företeelser är när där det finns risk för vård skada eller när apparaten slutar fungera och patienten får försämrat habitualtillstånd.

Akut avhjälpande underhåll ingår ej i funktionshyran utan debiteras enl motsvarande samarbetsavtal