Utbildning

Hjälpmedelscentralen erbjuder utbildning, information och visning av produkter för att tillgodose förskrivares behov av fördjupad kompetens kring hjälpmedelsprodukter kopplat till olika funktionsnedsättningar och förskrivning av hjälpmedel i en habiliterings- rehabiliteringsprocess.

Utbildningar hålls i samarbete med leverantörer. Hjälpmedelscentralen fungerar som en länk och organisatör.

Utbildningar annonseras i Regionkalendern.
För vidare information går det bra att läsa på Hjälpmedelscentralens flik Utbildning

Vi delar gärna med oss av vår kunskap. Välkommen att kontakta Hjälpmedelscentralens utbildningsgrupp med önskemål och funderingar kring utbildning och uppdragsutbildning.


Förslag och intresseanmälningar kan skickas in via formulär på utbildningssidorna.