Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Förtydligande om transport i trappa (bärhjälp) och sjukresetaxi

Till vårdpersonal som utfärdar sjukreseintyg och/eller bokar sjukresetaxi

Patienter som har behov av att resa liggande eller att bäras kan inte boka eller bokas in på sjukresetaxi. Taxiförare som kör sjukresetaxi är utbildade och certifierade för att utföra serviceresor och ansvarar för att transportera en patient till och från vården. För att sjukresetaxi ska vara ett alternativ måste den hjälp patienten behöver kunna utföras av föraren på ett säkert sätt, till exempel när föraren hjälper patienten i en trappa. 

Tidigare har taxiförare i undantagsfall utfört manuell bärhjälp till patienter som varit i behov av att transporteras i trappa. Manuell bärhjälp, att bära personen i hens rullstol, innebär dock risker för både patient och förare så från och med 1 mars 2021 är en sådan lösning därför inte längre möjlig.   

Med hänsyn till riskerna utför Västtrafik endast transport i trappa inomhus i trapphus och då med hjälp av en trappklättrarmaskin. Föraren har alltid sista ordet då hen är ytterst ansvarig för att trappklättringen utförs säkert. Det är Svensk Kollektivtrafik som tillsammans med trafikhuvudmännen tagit fram riktlinjerna för persontransporter med transport i trappor.  

Viktigt att göra rätt bedömning innan hemtransport

Det är viktigt att göra rätt bedömning innan hemtransport ska bokas av vårdpersonal som säkerställer att patienten inte är i behov av bärhjälp för att ta sig in i bostaden. Den medicinska bedömningen behöver ta hänsyn till vilket tillstånd patienten är i men också vilken möjlighet hen har att ta sig in i sin bostad. Om en patient har behov av transport i trappa på hemadressen utöver vad Västtrafik kan erbjuda behöver detta finnas med i vårdplaneringen tillsammans med kommunen.   

Detta gäller vid bokning av sjukresor 

  1. För patienter som har rätt till sjukresetaxi och som själv kan ta sig in och ur bostaden bokas sjukresor som vanligt
  2. För patienter som har rätt till sjukresetaxi och behöver mindre hjälp att ta sig in och ur bostaden bokas sjukresor som vanligt, men det är viktigt att uppge kundens behov och förutsättningar vid bokningen. Behov som går att lösa är att:
  3. resenären kan ta sig upp för trappor med stöd av föraren
  4. föraren drar resenären i rullstol uppför ett till två trappsteg (motsvarande trottoarkanter)
  5. föraren transporterar resenären i trapphuset med hjälp av en trappklättrare. Det förutsätter att trappan bedöms säker att trappklättraden aktuella resenären i. Grunden är max 3 våningar inomhus och att maxvikt för resenär och rullstol inte överstiger 140 kg. Det är alltid föraren som har sista ordet och ansvarar för transporten i trappa, men vid bokning kommer Västtrafiks Kund- och resetjänst så långt det går säkerställa att trappklättringen kan utföras.
  6. Om en resenär som reser sjukresetaxi inte kan transporteras i trappa på hemadressen på ett säkert sätt behöver detta lyftas. Beroende på personens förmåga och situation görs detta med hemkommunen vid vårdplanering eller direkt med patienten. 

I de fall föraren inte kan hjälpa resenären in vid hemkomst kan resenären behöva köras tillbaka till vårdgivaren. Alternativt avbokas resan om det upptäcks när kunden ska resa in till vården. 

Sjukresetaxi är en transportlösning som Västra Götalandsregionen valt att upphandla via Västtrafik för att ha tillgång till en hållbar lösning för de patienter som inte kan resa med allmän kollektivtrafik till eller från vården. Lagen om sjukresa säger att den enskilde har rätt till ersättning för en del av sina kostnader för resor till och från vården, inte att den enskilde har rätt till transport. Det är den enskildes ansvar att ta sig till sjukresetaxin med stöd av en serviceförare. 

Pilotprojekt för specialtrappklättrare 

Västra Götalandsregionen och Västtrafik genomför en tidsbegränsad pilot för att kunna utvärdera om det är möjligt att erbjuda transport i trappa för patienter som inte kan trappklättras med den ordinarie trappklättraren. Pilotprojektet kommer att pågå i tre månader med start 1 mars 2021. 

Det finns totalt fyra specialtrappklättrare i regionen som kan utföra uppdrag på vardagar inom tidsintervallet kl 8-17. Vilket innebär att taxiföraren måste vara åter på sin arbetsplats senast kl 17. Bokning görs i så god tid som möjligt på samma sätt som vanlig sjukresa men resan kan inte garanteras utan genomförs i mån av möjlighet. 

Frågor eller mer information

Vänligen kontakta Sjukresors kundtjänst via telefon 010-473 21 00. Öppettider för telefon är kl 8-12 och 13-15.