Sortiment

Dokumentstöd för att underlätta val av produkt

  • Sortimentskatalogerna innehåller fullständigt upphandlat sortiment inklusive REK-produkter
  • Översikter och jämförelsedokument
  • Information publiceras vid förändringar i sortimentet