Nutrition och sondmatningstillbehör

Nyheter Nutrition och sondmatningstillbehör


Förskrivarstöd Nutrition


Nutritionspump

Det är Hjälpmedelscentralen som hyr ut, sköter reperation och rekonditionering av nutritionspumpar i Västra Götaland.

Individuell förskrivning av pump och eventuell droppställning görs i Hjälpmedelscentralernas beställningssystem, webSesam.

Förbrukningsmaterial till pumpen, såsom aggregat och ryggsäckar förskrivs i Sesam LMN.

Länk till webSesam

Information om service och återlämning av pump 

Kontakt för frågor om nutritionspump:
Caroline Bylin
Produktkonsulent, hjälpmedelcentralen
caroline.bylin@vgregion.se

Sortiment

81681 Nutritionspump Amika 
Noggrannhet flödeshastighet ±5,0%

72743 Nutritionspump Compat Ella
Noggrannhet flödeshastighet ±5,0%

Droppställning

39383 Droppställning Nina med styrhandtag