Nutrition och sondmatningstillbehör

Subventioner nutritionsprodukter

Nutritionsprodukter omfattar

  • Nutritionsprodukter - näringsdrycker, berikningsprodukter, sondnäring, komjölksproteinfri formula m.m.
  • Sondmatningstillbehör - aggregat, enterala sprutor, knappar, kopplingsslangar m.m.

Nutritionsprodukter är delvis subventionerade. Det betyder att patienten betalar en egenavgift av de förskrivna produkternas kostnad.

Sondmatningstillbehör är helt subventionerade. Det betyder att patienten inte betalar något av de förskrivna produkternas kostnad.

Nutritionsprodukternas egenavgifter

Personer yngre än 16 år

- 120 kr för produkter som räcker i 90 dagar

Personer äldre än 16 år

- 50 % av förskrivna produkters varuvärde vid kompletterande nutrition.
Används när patienten stöttar upp den vanliga maten med hjälp av förskrivna produkter, exempelvis näringsdryck.

- 1500 kr/månad vid fullnutrition
Används när patienten till största delen lever på de förskrivna produterna, exempelvis sondnäring.

Personer som bor på särskilt boende

Ingen patientavgift. Förskrivna produkter omfattas av boendets matabonnemang.

Sondmatningstillbehör

Ingen patientavgift.