Patientmåltider

Beställ mat

Logga in för att beställa patientportioner och livsmedel.

Här beställer du catering

Västra Götalandsregionens förvaltningar kan beställa catering från område Måltider. Klicka här för att komma till cateringsidan.

Nyheter


Tyck till om maten

Har du synpunkter, positiva så väl som negativa, på vår verksamhet vill vi gärna att du talar om det för oss. 

Skicka e-post till:
maltider@vgregion.se

Tack för din feedback! 

Se filmen om patientmåltider i Västra Götalandsregionen