Restaurang, kafé, patientmåltider och catering

Catering

Catering till sjukhusförvaltningar beställs via område Måltider, med undantag för catering till Regionens hus i Göteborg.

Restaurang och kafé

Västra Götalandsregionen bedriver restaurang och kafé både i egen regi och via entreprenad. Här hittar du dagens meny för våra restauranger.

Patientmåltider

Område Måltider producerar och levererar kvalitetssäkrade och specialanpassade patientmåltider till Västra Götalandsregionens sjukhusförvaltningar.