Logistik och försörjningsprogrammet

För att möta framtidens hälso- och sjukvård behövs en välfungerande logistik som möjliggör en effektiv och störningsfri vårdproduktion.

Logistik- och försörjningsstrategin ger en ökad tydlighet och gemensam syn inom logistik och försörjning som inte funnits tidigare. Den ger också en vägledning för prioriteringar och satsningar inom områden såsom infrastruktur, effektivare materialförsörjning till vården och uppbyggnad av kunskap och kompetens inom logistik.

 

Nyheter


Martina Thelfer

Utvecklingschef

Telefonnummer