Pension

Översikt över vilka avtal som finns inom tjänstepension, tillsammans med det år de började och slutade gälla.

Din tjänstepension är pensionen du får från din arbetsgivare.

Du som arbetar i kommun eller region och är född 1985 eller tidigare har en tjänstepension enligt KAP-KL avtalet. Födda 1986 eller senare har pension enligt AKAP-KL avtalet. Intjänande kan också ha skett inom ramen för tidigare pensionsavtal.

Beroende på var, när och hur du varit anställd gäller olika avtal.

Du kan ha en eller flera delar av nedanstående tjänstepensioner.

Vilken pension gäller dig?

Avgiftspension

 • Gäller from 1998-01-01 och är placerad hos din förvaltare (bolag/bank)
 • Arbetsgivaren avsätter varje år din pensionsavgift till en valcentral som sedan för över pengarna till din förvaltare. VGR har www.pensionsvalet.se medan andra kommuner och regioner kan ha www.valcentralen.se
 • Du kan logga in på mina sidor på www.pensionsvalet.se för att se vilken förvaltare som du valt, hur mycket som är inbetalt, byta förvaltare eller flytta redan intjänad kapital. Dessa uppgifter kan inte arbetsgivaren se
 • Kontakta din förvaltare för att få veta värdet, få prognos, lägga till eller ta bort återbetalningsskydd samt ansöka om uttag
 • Denna pension kan du välja att ta ut på kortare tid.
 • Timanställning blev pensionsgrundande 2002.

Förmånspension (FÅP) / Livränta (PFA/KAP-KL)

 • Gäller för dig som har lön över 7,5 inkomstbasbelopp.
 • Pensionen beräknas på medelvärdet av de fem bästa årslönerna under en sjuårsperiod 2 år före avgång, men senast den månaden före du fyller 65 år.
 • Pensionen betalas ut livsvarigt tidigast fr o m månaden du fyller 61 år.
 • För att få ut hela eller delar av pensionen måste du avsluta din tillsvidareanställning eller minska din tjänstgöringsgrad i den omfattningen som du vill ta ut pensionen.
 • Du bör ta ut pensionen i direkt anslutning till att du avgår från din anställning, annars blir det en livränta med ett eventuellt lägre belopp.
 • Har du slutat eller haft glapp i anställningen efter 1998-01-01 har du tjänat in en Livränta.
 • Ansökan och prognos görs hos den arbetsgivaren där pensionen är intjänad. Hos VGR har vi bevakning för utbetalning enligt LAS åldern.

Intjänad pensionsrätt per 1997-12-31 (IPR)

 • Gäller för dig som varit anställd vid 1997-12-31 + 1998-01-01 + 1998-07-01.
 • Pensionen baseras på månadsanställningar fr.o.m. fyllda 28 år och t o m 1997-12-31, samt årslönerna mellan 1989–1995.
 • För att få ut hela eller delar av pensionen måste du avsluta din tillsvidareanställning eller minska din tjänstgöringsgrad i den omfattningen som du vill ta ut pensionen.
 • Pensionen betalas ut tidigast fr o m månaden du fyller 61 år, du kan välja livsvarigt (alltid livsvarigt from 65 år) eller temporärt uttag (vilket är ett komprimerat belopp för tiden från uttagsmånaden fram t.o.m. månaden före 65 år).
 • Ansökan och prognos görs hos arbetsgivaren du hade 1997-12-31. Hos VGR har vi bevakning för utbetalning enligt LAS åldern.

PA-KL-livränta

 • gäller för dig som slutade din anställning före 1998-06-30.
 • Pensionen baseras på månadsanställningar fr.o.m. fyllda 28 år och längst t.o.m. 1998-06-30.
 • Lönerna som beräknas beror på när din anställning upphörde.
 • Flera kriterier måste vara uppfyllda för att det ska bli en pension, bland annat måste 3 års anställningstid finnas och sista anställningen måste pågått i minst 1 år sammanhängande.
 • Pensionen handläggs av sista arbetsgivaren med minst 1 års anställning, kontakta den arbetsgivaren för prognos.
 • Belopp under en viss gräns utbetalas alltid som ett engångsbelopp.
 • Ansökan ska inte göras, pensionen kommer per automatik vid 65 år.

Bruttopension

 • Gäller för dig som påbörjade en sjukersättning (sjukpension) före 1997-12-31 och som fortlöper till 65 år.
 • Du tillhör avtalet som gällde när du fick sjukersättningen, och kommer inte in i senare avtal.
 • Kontakta Pensionsenheten på VGR om din sjukersättning upphör.
 • Pensionen samordnas med Allmän pension vid 65 års ålder.
 • Kontakta arbetsgivaren för prognos.
 • Ansökan ska inte göras, pensionen kommer per automatik vid 65 år.

Ansökan om tjänstepension från Västra Götalandsregionen


Övriga pensioner

Kombinationstjänst

 • Som kombinationsanställd får du din tjänstepension från Staten, kontakta den arbetsgivaren för mer information.

Statlig, privat eller annan anställning

 • För information och uttag av dessa pensioner ta kontakt med respektive arbetsgivare.

Allmän pension från Pensionsmyndigheten (orange kuvert, statlig pension)

Information om tjänstepension hos:


Se din pension hos minPension

 • Pensionsmyndigheten och bolagen har byggt upp denna sida för att du ska få en översikt och en helhet över dina pensioner. Här kan du göra enkla prognoser för uttag av pension vid olika tidpunkter.
 • Om du har fyllt 65 år kanske uppgifterna inte längre visas på sidan men då finns de hos arbetsgivaren/förvaltaren/banken, kontakta dem.
 • Har du frågor/synpunkter på sidan så kontaktar du minPension.
 • Gå till minPension

Löneväxling (pensionsförstärkning)

Alla har rätt att löneväxla, men om du har en årslön under 8,07 inkomstbasbelopp (IBB) påverkas din allmänna pension negativt. Har du en årslön under 7,5 prisbasbelopp (PBB) påverkas övriga försäkringar negativt (sjukpenning, sjukersättning, föräldrapenning, arbetsskadeersättning, arbetslöshetsersättning).

Du avstår en del av din bruttolön mot insättning i din avgiftsbestämda ålderspension, premietillägg på 6% tillkommer.

Beloppet avsätts till din förvaltare, du kan byta förvaltare på www.pensionsvalet.se .

Månadsavsättning = minst 200 kronor och max 20% av din grundlön och dina månatliga tillägg.

Engångsavsättning = gäller t.ex. bonuslöner eller annan ersättning som inte utbetalas månadsvis.

Avsättningen görs 4 ggr/år (februari, maj, augusti, november).

Tips, kontrollera årligen att din löneväxling fortfarande är förmånlig.

Information om löneväxling och blanketter hittar du på intranätet för VGR. Du behöver vara anställd inom VGR för att komma åt intranätet.


Kontaktuppgifter

Du är alltid välkommen att kontakta oss på pensionsenheten på VGR så tittar vi på vad som gäller för just dig.

010-441 00 10

pension@vgregion.se

Telefontider

Vardagar 08.00 - 12.00

Postadress

Löneservice
Pensionsenheten
Regionens hus
405 44 Göteborg