Intern logistik

På ett sjukhus är det mycket som ska flyta på för att allt ska fungera. Till godsmottagningen ankommer allt gods och tillsammans ser våra medarbetare till att post, bud och paket kommer till avdelningarna. Vi tar också hand om avfallshanteringen, levererar patientmat, prover, tvätt och läkemedel.