Post

Regionposten hanterar intern- och externpost i Västra Götalandsregionen, som värdeförsändelser, rekommenderade brev, postförskott, expressförsändelser samt avgående brev och paket.

Terminaler finns på fyra orter:

  • SU Göteborg
  • NÄL Trollhättan
  • SKAS Skövde
  • SÄS Borås

Kontakta Regionposten

Postterminalen NÄL Trollhättan

010-441 09 64

Postterminalen SKAS Skövde

0500-43 11 68

Post, Returposten för Regionen

031-342 26 31