Utdelning och insamling av post på sjukhus

Inkommen post, brev och paket, levereras en gång per dag, måndag till fredag, till verksamhetens postfack. 

Utgående post läggs i verksamhetens postfack för utgående post före kl. 13.00, för att nå adressaten nästa dag. (Tid kan variera per ort.) 

 

Kontakta receptionen på din arbetsplats om du jobbar på kontor/Regionens hus för att få information om tider och inlämnings-/utlämningsfack på respektive ort.

Kontaktuppgifter och information.