Startsida för Servicewebben

Servicetjänster riktade till VGR:s förvaltningar och externa kunder

Servicetjänster riktade till patienter, anhöriga och allmänhet

Drönartester för hållbara transporter

Under några vintriga veckor i början av året skedde testflygningar av drönare på Björkö och Styrsö. Drönarna är tänkta att leverera vårdrelaterade produkter för att avlasta vårdpersonalen.