Försörjningsförvaltningen

Försörjningsförvaltningen ansvarar för enhetlig, sammanhållen, hållbar och resurseffektiv logistik och försörjning av varor och tjänster inom Västra Götalandsregionen och enligt särskilda överenskommelser till länets kommuner.

Försörjningsförvaltningen har har ett långsiktigt strategiskt uppdrag att utveckla logistik- och varuförsörjning med tillhörande tjänster till stöd för Västra Götalandsregionens utförarverksamheter.

Försörjningsförvaltningen ansvarar för att genomföra strategiska planer inom logistik- och försörjning och ansvarar också för utvecklingen av ett regionalt optimerat sortiment.

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Växeltelefon

Verksamhetschef


Förvaltningschef
Eva Arrdal

Besök

Besöksadress

Östergatan 1
462 34 Vänersborg

Postadress

Logistik
Regionens hus
462 80 Vänersborg