Lokalvård

En välstädad miljö är en viktig förutsättning för god inomhusmiljö och arbetsmiljö. Städning bidrar också till att förebygga och minska risken för smittspridning. Vi som arbetar med lokalvård städar såväl sjukhus som de flesta övriga lokaler. 

För mer information och beställning av våra lokalvårdstjänster, kontakta ansvarig servicechef i första hand.

Ladda ner tjänstebeskrivning här.