TjänsteID - eTjänstekort

I Västra Götaland samverkar Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i regionen kring eTjänstekort (SITHS).

Här kan du beställa nytt eTjänste-kort/SITHS-kort, reservkort, ny PUK-kod, konsultkort, certifikat, testkort och behörighetskort:

eTjänstekort -www (vgregion.se)

Din sökning resulterade inte i några träffar.