Patienttransport

Patienttransport

Patienttransport

Patienttransporter ansvarar för transport inom en del av sjukhusen i Västra Götalandsregionen.  

Alla interna patienttransporter beställs av vården via webbverktyget Columna.

Patienttransport mellan sjukhus och sjukresor

Sjukresor mellan sjukhus och mellan patientens hem och sjukhus är en annan adminstrativ tjänst. Vi utför inte själva dessa transporter. Läs mer här: Sjukresor för patient/anhörig till och från sjukhus