Diarium

Styrelsen för fastighet, stöd och service erbjuder tjänsten diarium som tar emot, scannar, registrerar, arkiverar och lämnar ut handlingar.

I diariet kan man bland annat söka efter brev och offerter som skickats till Västra Götalandsregionen samt handlingar som verksamheterna själva skapat, exempelvis brevsvar, offertsvar, protokoll samt rapporter.  

Om du önskar hjälp att ta fram handling från diariet så kan du kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan.

Kontaktuppgifter till diariet

Diariet Vänersborg arbetar för dessa förvaltningar:

  • Fastighet, stöd och service
  • Försörjningsförvaltningen
  • Folkhögskoleförvaltningen
  • Naturbruksförvaltningen
  • Folktandvården
  • Patientnämnderna
  • Hälsan och Stressmedicin
  • Revisionsenheten
  • Sjukhusen i väster

Det lättaste sättet att få tag i en registrator är via e-post till diariets gemensamma funktionsbrevlåda:

diarium.vanersborg@vgregion.se

Det går även bra att nå oss via dessa telefonnummer:

010 - 441 36 13

010 - 441 08 31

010 - 441 38 09

010 - 441 08 34

Kontaktuppgifter till arkivarie

Stefan Svensson

Servicechef

Telefonnummer