Patientfaktura

Aktuell information

 

Från och med 1 januari 2024 får vi ändrade servicetider på vår verksamhet-och avgiftstelefon . Måndag - Torsdag 8:00-15:00 , Fredag 8:00 -12:00 , Lunch stängt  12:00-13:00  

KOLLA SÅ ATT DU HAR BYTT TILL VÅRT NYA BANGKGIRO!
Vårt nya bankgiro är 5734-9797 

Jobbar du inom Västra Götalandsregionen?

Information till dig som jobbar inom Västra Götalandsregionen (VGR) hittar du längst ner på den här sidan. Klicka på rubriken "patientfaktura för interna användare".

Patientfaktura hanterar faktureringen av vårdtillfällen som du som patient inte betalat till exempel när du besökte en vårdcentral eller sjukhus.

Du får en faktura för senaste kalendermånaden. Fakturan innehåller alla vårdkontakter som du haft den månaden. Fakturan kan innehålla besöksavgifter, ambulanstransporter, debitering för Särskild Näring med mera.

Kontakta oss

Du som är patient eller privatperson kan kontakta oss via:

 • Telefonnummer 010-441 04 00 Telefontid kl 9.00-12.00 måndag till fredag. Vi svarar frågor, såsom betalningar och flytt av förfallodatum.

 • Dina E-tjänster på 1177.se.

E-faktura, digital brevlåda och autogiro

E-faktura

Du som är patient i VGR kan få dina fakturor som e-faktura. Du ansluter dig till e-faktura via din bank. Välj "Västra Götalandsregionen" när du ansluter dig. 

Du kan läsa mer om e-faktura i informationsbladet som du kommer till i länken nedan. 

Informationsblad om e-faktura i Västra Götalandsregionen (VGR)

Digital brevlåda

Från september 2023 får patienter sin faktura automatiskt till Kivra om de har ett konto i Kivra, och saknar e-faktura. Läs mer om Kivra och skapa konto på kivra.se.

Autogiro

Det går också att betala dina fakturor från VGR via autogiro. Ladda ned
blankett här, eller ring oss så skickar vi detta till Dig.

Informationsblad och blankett för anmälan av autogiro


Vad finns på patientfakturan

En patientfaktura innehåller alla avgifter för offentlig vård som du haft den senaste kalendermånaden och som inte betalats kontant. Den kan innehålla någon eller några av nedanstående avgifter.

 • Öppenvårdsbesök
 • Inneliggande vård
 • Ambulanstransport
 • Sjuktransport
 • Egenavgift för sjukresa
 • Slutenvård
 • SÄRNÄR (Särskild näring) 
 • Ortopedtekniska hjälpmedel
 • Hälsovård/hälsokontroll
 • Vaccinationer
 • Intyg
 • Journalkopior


Faktura till barn


”Enligt beslut i riksdagen ska vårdavgifter och avgifter för uteblivande från avtalet besök för patienter under 18 år betalas av förmyndaren (i regel vårdnadshavaren/förälder.
Det är förmyndarnas gemensamma ansvar att betala patientavgiften.”    


Hur ofta skickas fakturorna ut?

Fakturorna skickas ut en gång i månaden och avser de samlade vårdavgifterna för kalendermånaden innan.


Jag vill att fakturan skall komma till annan adress

Det går bra att få en särskild leveransadress upplagd. Skicka in blankett nedan .
När den inte är aktuell längre är det viktigt att man meddelar detta.

Blankett Annan adress


Hur gör jag för att få tillgodoräkna mig kostnader i mitt högkostnadsskydd?

Kassan kan stämpla in besöket i högkostandskortet eller lämna kvitton på besöket direkt när det är gjort . 
När du har gjort besök på regiones vårdcentraler eller sjukhus så går besöket i direkt i efrikort. När du gjort besök för 1 300 så blir det ett frikort.
Gör man besök på privat vårdcentral med avtal så får detta läggas in i efrikort av behörig personal.

 


Rutiner vid makulering av öppenvårdsbesök pga frikort

Ring det telefonnummer som står angivet nedanför besöket på fakturan, för att få besöksavgiften makulerat.


Jag har fått en faktura på 300 kr men skall bara betala 100 kr

På det inbetalningskort som följer med Din faktura står ett OCR nummer som är unikt för din faktura. Du kan använda det inbetalningskort som följer med, stryka 300 kr  skriv 100 kr och betala. Vårt bankgiro är bytt så kolla vad det står på faktura . OCR numret - viktigt - och fyll i rätt belopp. Kontakta mottagninge som du skall betala mindre på .För Nu finns ett restbelopp kvar hos oss som är viktigt att det makuleras. Rutiner för hur man gör beroende på vilket sjukhus/mottagning besöket gäller se avsnitt för makulering.


Jag har fått faktura för sjuktransport men har frikort för sjukresor

Ring det telefonnummer som står angivet på fakturan


Uteblivet besök

Har Du fått faktura för uteblivet besök fast Du ringt och avbokat - ej fått
kallelse skall Du alltid kontakta den mottagning som står på fakturan angående
detta


Patientavgifter

Här kan Du få veta vad som ingår i Ditt högkostnadsskydd och övriga patientavgifter.


Avgifter när du är inlagd på sjukhus

Patientavgiften för den som är ligger inne på sjukhus är 130 kronor per dag.

Om du uteblir från en planerad åtgärd inom slutenvården utan att ha lämnat återbud får du betala en fast avgift på 300 kronor. Avbokningen måste ske senast 24 timmar innan avtalad tid. 

Lägre avgift vid hel aktivitetsersättning eller sjukersättning.
 
Detta är bortaget från och med 2018-01-01 enligt beslut i Regionfullmäktige . Så alla betalar 130 kr per dag.

Om en patient avlider betalar dödsboet patientavgiften för vårdtillfället.

 Högkostnadsskydd för patientavgifter i sluten vård

En patient i sluten vård debiteras patientavgifter på max 1950 kr per löpande 30-dagarsperiod. Karensgrundande vård i detta högkostnadsskydd är sluten vård inom regionens område, driven av regionen eller av annan vårdgivare som har avtal med Västra Götalandsregionen.

Högkostnadsskyddet i sluten vård omfattar endast invånare bosatta i Västra Götalandsregionen. Skyddet är individuellt och kan inte slås ihop med andra familjemedlemmars patientavgifter


Jag har blivit debiterad för fler vårddagar än vad jag har legat inne

Kontakta vårdavdelningen Du legat på för korrigering av detta. Vårdavdelningarna når du genom att ringa:

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

031-342 10 00

Mölndals Sjukhus

031-343 10 00

Östra Sjukhuset

031-343 40 00

Frölunda Specialistsjukhus

031-342 50 00

Alingsås Lasarett

0322-22 60 00

Kungälvs Sjukhus

0303-98 000

NÄL

010-435 00 00

Uddevalla Sjukhus

010-435 00 00

Strömstads Sjukhus

010-435 00 00

SKAS

0500-43 10 00

SiF

0515-87 000

SiL

0510-85 000

SiM

0501-62 500

SÄS

033-616 10 00


Återbetalning

Skall du få pengar åter betalt från oss på gund av frikort eller felbetalning.

Så sker alla våra återbetalningar via Swedbank.

Därför är det bra om du har en annan bank att gå in och registrar ditt konto hos Swedbank. Så slipper du få en utbetalnings avi .

Gå in på Swedbanks hemsida www.swedbank.se/kontoregister , följ anvisningar på sidan.
Kan göras med bankid.

Lös in utbetalningsavi online

 • Privatperson som är över 18 år kan lösa in kontantavi/värdeavi online.
 • Ditt personnummer behöver vara tryckt på avin.
 • Legitimera dig med BankID eller säkerhetsdosa.

Obs! Avin kan enbart lösas in online om den är utställd av Swedbank eller sparbankerna. 

 

Patientfaktura

Kontakta oss

Telefonnummer

Våra telefontider är måndag till fredag 09.00-12:00.   

Besök

Postadress

Ekonomiservice
Östergatan 1
462 80 Vänersborg

Patientfaktura

Chatta med Liv