Ekonomi

Ekonomiservice finns till för alla verksamheter i Västra Götalandsregionen. Vi erbjuder tjänster inom:

  • Budget, fakturahantering, redovisning, ekonomisk uppföljning, fordonsadministration, sjukresor samt förvaltning och utveckling av ekonomisystem.
  • Konsulttjänster inom ekonomi för Västra Götalandsregionen.
  • Robotiserade processer med mjukvarurobotar

Vårt mål är att ständigt utveckla, effektivisera samt standardisera vårt sätt att arbeta genom att skapa skalfördelar.

Redovisning

Löpande redovisning, kassarevision, kassautbildning, bokslut, anläggningsredovisning, budget och uppföljning åt regionens förvaltningar, samordningsförbund och institut.

Leverantörsfaktura

För dig som är leverantör och har frågor om leverantörsfakturor till Västra Götalandsregionen.

Kundfaktura

För dig som är kund eller medarbetare och har frågor om fakturor från Västra Götalandsregionen.

Patientfaktura

Information om patientfakturor för privatpersoner och medarbetare.

Sjukresor

Information och hantering gällande sjukresor för dig som medarbetare inom VGR.

Fordon och leasingbil

Fordonsadministration, leasingbilar för långtids- och korttidsanvändning samt hyrbil inom Västra Götalandsregionen.

Ekonomikonsult​er

Ett stöd till chefer, projektledare och medarbetare inom regionen med kompetenser så som controller, redovisningsekonom och administratör.

Systemsupport och utveckling​

Systemadministration, systemförvaltning, support, robotiserade processer med mjukvarurobotar, övervakning av filtrafik samt utveckling av e-handel och ekonomisystem.