Ekonomi

Ekonomi är ett stöd för chefer, projektledare och medarbetare. Vi är behjälpliga med hantering av budget, redovisning, uppföljning och uppdragen utformas efter ert behov. Våra kompetenser är controller, redovisningsekonom och redovisningsadministratör.​

Exempel på vad vi kan hjälpa till med i våra uppdrag:​

  • Budget och prognos
  • Uppföljning och analys
  • Bokslut och revisioner
  • Statistik
  • Projektuppföljning
  • Deltagande i ekonomimöten med ekonomikompetens

Vill du veta mer om våra tjänster?​

Välkommen att kontakta oss via e-post rns.ekonomiservice@vgregion.se för mer information.

Helena Bergqvist Carlsson

Områdeschef Ekonomiservice

Telefonnummer