Administrativt stöd​

Administrativ koordinator

Administrativ koordinator kan vara ett stöd till chefer, medarbetare eller projektledare. Vi är behjälpliga inom olika administrativa områden.​

Exempel på vad du kan få hjälp med:

  • Utveckling av administrativa rutiner och arbetssätt
  • Mötes- och utbildningsadministration
  • Uppdatering av hemsidor, enkäter, formulär etc
  • Ekonomiadministration, exempelvis fakturahantering i Raindance/Marknadsplatsen 
  • Stöd och administration i olika program, som Office365, SharePoint, Public 360 etc
  • Chefsstöd; exempelvis helhetsansvar för kalender, mötesplanering, utskick av kallelser
  • Projektledarstöd/-koordinering

Heromarapportör

Heromarapportör är ett stöd för chefer och medarbetare i Heroma. Vi stödjer dig i alla viktiga delar för att rätt lön ska utbetalas i rätt tid. Vi hjälper såväl små som stora personalgrupper och uppdragen utformas efter ert behov av stöd.​

Exempel på vad du kan få hjälp med:

  • Chefsstöd i olika frånvaro- och arbetsförändringsprocesser, schema och rapporter​
  • Chefsstöd i det löneförberedande arbetet​
  • Support till medarbetare i Självservice och Kom&Gå​​​​

Medarbetare berättar


Anna Groth

Enhetschef

Telefonnummer