Administrativt stöd​

Administrativ koordinator

Administrativ koordinator kan vara ett stöd till chefer, medarbetare eller projektledare. Vi är behjälpliga inom olika administrativa områden.​

Exempel på vad du kan få hjälp med:

  • Utveckling av administrativa rutiner och arbetssätt
  • Mötes- och utbildningsadministration
  • Uppdatering av hemsidor, enkäter, formulär etc
  • Ekonomiadministration, exempelvis fakturahantering i Raindance/Marknadsplatsen 
  • Stöd och administration i olika program, som Office365, SharePoint, Public 360 etc
  • Chefsstöd; exempelvis helhetsansvar för kalender, mötesplanering, utskick av kallelser
  • Projektledarstöd/-koordinering

Exempel på vad vi tillför i kunduppdrag: ​

  • Professionalitet och genomförandekraft​
  • Oberoende och neutralitet med helhetssyn och kunskap om VGR​
  • Erfarenheter från admininstrativa uppdrag inom såväl vård som kultur och service​​

Kontakta enhetschef Anna Groth, se kontaktinformation nedan, för mer information och dialog om hur vi kan hjälpa dig utifrån dina behov.

Anna Groth

Enhetschef

Telefonnummer

Hur är det att jobba som administrativ koordinator?

Två av våra medarbetare berättar