Telefoniservice

Telefoniservice leverar telefonitjänster på uppdrag av VGR-IT. Vi består av tre telefonicentra, placerade i Borås, Trollhättan och Mölndal. Vi är ofta medborgare och patienters första kontakt med VGR, därför är service, tydlighet och tillgänglighet viktiga ledord för oss.

Vi hörs!

Anmälan av telefoniuppgifter

Telefoniservice ansvarar för samt administrerar allt som rör VGR:s telefoniuppgifter. Om du vill göra ändringar i telefonkatalogen, anmäla nya nummer, lägga till ett schema eller liknande är det oss du ska vända dig till.

Felanmälan, lathundar, beställning av telefoniprodukter och tjänster, uppsägningar och flyttar görs av Telefonisupporten via VGR IT:s Serviceportal.
VGR IT serviceportal

Mindre ändringar, byten etc. kan anmälas i vårt kontaktformulär. Det går också bra att maila direkt till telefoniservice administratörer via vår gemensamma funktionsbrevlåda, telefoniservice.vgr@vgregion.se

Egna ändringar, scheman, inspelning av talsvar etc., kan med fördel göras själv via telefonkatalogen Informera/Vision 80/20.
Inloggning Informera/Vision 80/20


Läs mer