Vanliga frågor och svar

Telefonnummer inom VGR:s intranät -- vem gör vad?

 • Telefoniservice ändrar samtliga uppgifter i Vision 80/20 (Telefonkatalogen). Allt från namn och nummer till adresser och telefontider.
 • Även alla telefonnummer i KiV/intranät ändras och uppdateras av Telefoniservice.

Ändringar i KIV som INTE genomförs av Telefoniservice:

 • Nytt namn
  Nytt namn, ändras hos Skatteverket/Folkbokförningen
 • E-postadressen ändras av KSD, genom att du lägger ett ärende i VGR serviceportal (vgregion.se), du måste logga in.
 • Ansvarsnummer kan läggas in i KIV av KIV-förvaltare, men man kan inte ändra ansvar på en anställning som är kopplad till Heroma. Den ändringen måste göras i Heroma.  
 • Har man inget eget tilldelat telefonnummer ärver man sin enhets nummer.
 • Enhetsnummer går inte att ändra på enskilda personer. Däremot går det att ta bort/dölja enhetens nummer på ens egna profil. Alla inom samma enhet har alltid samma enhetsnummer.
 • Ska enhetsnumret ändras ska detta anmälas av ansvarig på enheten.
 • Växelnummer går inte att ta bort eller dölja.
 • Nummer till privata vårdgivare ändras av KIV-administratör, ej av Telefoniservice.

Ändringar till Telefoniservice anmäls med fördel via vårt ändringsformulär: Ändring/tillägg av telefoniuppgifter alternativt mailas till telefoniservice.vgr@vgregion.se