Ändring/tillägg av telefoniuppgifter

Fyll i formuläret nedan om du vill ändra eller lägga till uppgifter i telefonkatalogen Vision 80/20.

Vid större ärenden, t.ex. om ni har flera anknytningar ni behöver ändra, maila istället till telefoniservice.vgr@vgregion.se.

OBS! Gäller förändringen byte av namn på tjänstemobil behöver det också ändras på operatörsnivå -- var god kontakta antingen via VGR Serviceportal eller via via IT-supporten på 010-473 71 00.

Vill ni först kontrollera vilken information som finns angiven så läs i telefonkatalogen.