Hänvisning av telefon - Lathund

Hänvisningsfunktioner

  • För att kunna hantera hänvisningar och andra funktioner så måste du logga in med fullnummer i katalog. Ex 0336164602
  • Du loggar in här 
  • Om man klickar på länken "sök utan att logga in" så söker du enbart i katalogen.

Hänvisningskoder

Så här hänvisningskopplar du din telefon:

Lyft luren -slå önskad kod- lägg på luren.
Det kan ta ca 10 sekunder innan hänsvisningen aktiveras.

Hänvisningorsak Kod
Lunch 45 min * 23 * 0 #
Patientarbete * 23 * 1 * ttmm #
Röstbrevlåda * 23 * 2 *
Åter klockan * 23 * 3 * ttmm #
Åter dag * 23 * 4 * mmdd #
Semester * 23 * 5 * mmdd #
Tjänsteärende * 23 * 6 * mmdd #
Ta bort hänvisning # 23 #
Medflyttning/vidarekoppling

* 21 * 00 fullnummer #

Ta bort medflyttning/vidarekoppling # 21#

Teckenförklaring:

ttmm= timmar+minuter (exempel 1845- åter 18:45)

mmdd=månad+dag (exempel 0417-åter den 17 april)