Leverantörsfaktura till Västra Götalandsregionen

Här finns information om hur du som är leverantör ska fakturera till Västra Götalandsregionen (VGR).

Regionfullmäktige har tagit beslut om en ny politisk organisation inom VGR. Därmed behöver förvaltningsorganisationen anpassas. Detta innebär att fakturaadresser/GLN-nummer kommer att förändras för vissa av VGR:s nämnder.

Nya fakturaadresser/GLN-nummer gäller från 2023-01-01.

Kontakta gärna vår support leverantorsfaktura@vgregion.se om du har frågor gällande fakturaadresser och referenser för de nya nämnderna.

Support

Telefonsupport

Frågor om faktura, betalningar och reskontra
010-441 02 00 knappval 2-2

Övriga Leverantörsfrågor, tex avtal
010-441 02 00 knappval 2-1

E-post

Fakturafrågor
leverantorsfaktura@vgregion.se

Inköpsfrågor
koncerninkop@vgregion.se

Fakturapåminnelser
paminnelse.vgr@vgregion.se