Leverantörsfaktura till Västra Götalandsregionen

Här finns information om hur du som är leverantör ska fakturera till Västra Götalandsregionen (VGR).

Support

Telefonsupport

Frågor om faktura, betalningar och reskontra
010-441 02 00 knappval 2-2

Övriga Leverantörsfrågor, tex avtal
010-441 02 00 knappval 2-1

E-post

Fakturafrågor
leverantorsfaktura@vgregion.se

Inköpsfrågor
koncerninkop@vgregion.se

Fakturapåminnelser
paminnelse.vgr@vgregion.se

Öppna data för leverantörsreskontra

Här kan du ta del av leverantörsfakturor för varor och tjänster som Västra Götalandsregionen köpt. Du kan också beställa mer detaljerad information om specifika fakturor.

Fakturor för inköp av varor och tjänster