Fakturor för inköp av varor och tjänster

Här kan du ta del av leverantörsfakturor för varor och tjänster som Västra Götalandsregionen har köpt. Du kan också beställa mer detaljerad information om specifika fakturor. 

Det här kan du får reda på

Informationen om fakturorna publiceras i Excelformat och innehåller: 

  • förvaltning där fakturan är bokförd
  • leverantörens namn och organisationsnummer och verifikationsnummer
  • konto som fakturan är bokförd på samt beskrivande kontotext
  • konterat belopp exklusive moms 

Själva fakturabilden visas inte, med hänvisning till Dataskyddsförordningen (GDPR), då den kan innehålla sekretess- eller personuppgifter. Enskilda firmors namn och organisationsnummer publiceras inte heller då det är personuppgifter. 

Västra Götalandsregionens öppna data-initiativ är fortfarande under uppbyggnad och därför finns ännu inte samtliga regionens förvaltningar representerade i den data som publiceras. Målsättningen är månatlig publicering med undantag för juni, juli och augusti.

Så här gör du

För att ta del av informationen om Västra Götalandsregionens leverantörsfakturor, gå till webbsidan:
Dataportal väst.

Behöver du mer information?

Vill du ha mer detaljerad information om specifika fakturor så kan du begära utlämning av fakturabilder. Fyll i så fall i formuläret för:
Beställ fakturabild

Har du andra frågor om en fakturas innehåll får vi be dig att kontakta den förvaltning där fakturan är bokförd.