Kundfaktura

Information för dig som är kund eller medarbetare och har frågor om fakturor från Västra Götalandsregionen.

2024-06-17

Under v 26-32 är vår servicetid 8.00-15.00 (lunch 12.00-13.00).

2024-04-16

Den 24 april blir det ny adress till Servicewebben, uppdatera dina länkar i dina favoriter/bokmärken!

regionservice.vgregion.se, Servicewebben, kommer att byta adress till service.vgregion.se

2024-04-10

Nu går det att välja intervall för Tertial vid Månadsfakturering i Barium.

 

Nyheter

Barium

Digitala kundfakturaunderlag och utbetalningsorder till privatperson

Behörighet Barium - Kundfakturaunderlag

Skapa digitala kundfakturaunderlag

Manual Digitala kundfakturaunderlag

OBS! Vill ni använda utbetalningsorder privatperson väljer ni skapa kundfakturaunderlag och sedan vid fakturatyp ändrar till "Utbetalning privatperson".

Beställar-id

Beställar-id uppdateras varje måndag förmiddag.
(under tiden uppdatering sker kan driftstörning förekomma)

Beställar-ID


Interna kundnummer


Kundregistergrupp

Beslut om e-fakturering vid sekretess

Enligt beslut 230927 RS2023-03392 är det nu möjligt att skicka e-fakturor även för fakturor som innehåller sekretess. Det innebär att Kundfaktura kommer att välja ett e-fakturakundnummer när det är möjligt vid granskning av fakturaunderlag i Barium. 

Information har även skickats ut till berörda förvaltningar där det är möjligt att ändra till e-faktura vid filkörningar.

Nytt Regiongemensamt kundregister

8 mars 2021 infördes ett regiongemensamt kundregister i Raindance. Detta innebär att nya kundnummer kommer ersätta tidigare kundnummer. Införandet  sker löpande under 2021-2022 med utrullning förvaltningsvis. All hantering av kundupplägg/ändringar kommer ske av en kundregistergrupp inom Ekonomiservice.

För mer info se: Regiongemensamt kundregister

Vid frågor kontakta: kundregister.rdvgr@vgregion.se

Kundfaktura support

Registrera ditt ärende i VGR serviceportal

Du når oss genom att registrera ett ärende till oss i VGR serviceportal. Där kan du enkelt följa ditt ärende, se status, och komplettera ärendet om du behöver det. Gå till VGR serviceportal - Ekonomi.

Länken nås enbart av dig med tillgång till VGR:s intranät.

Om du har en fråga som är av mer akut karaktär eller behöver vägledning i Barium kan du ringa vår support som vanligt. 

Support för kundfaktura

Kontakta oss