Beställar-ID

Beställar-id per förvaltning (endast intern åtkomst)