Skicka post och paket

Central posthantering inom VGR

Här kan du läsa om hur du skickar värdeförsändelser, rekommenderade brev, postförskott, expressförsändelser samt avgående brev och paket. 

Postanvisningar

Regionpostens riktlinjer och råd

Adressetikett för paket och värdepost VGR

Anvisning för tulldeklaration

Tulldeklaration

Tulldeklaration, England

Blankett för fullmakt

Adressregister 

Internpostdatabas - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

 

Beställningsformulär porto


Adressändring Post

Detta är endast för intern information till Regionposten och Regiontransporter. Intern adressändring ska göras i KiV (katalog i väst) av verksamheten. För att få post som skickas med extern postoperatör (ex Postnord) måste man göra adressändring via svensk adressändring.

Formulär för adressändring Post