Flyttjänst

Flyttjänst

Vi erbjuder flyttjänst både inom och utanför sjukhustomt.

Inom sjukhustomt verkställs tjänsten av egna vaktmästare/Intern logistik på respektive sjukhus.

Utanför sjukhustomt koordineras tjänsten av enheten för Uppföljning och serviceentreprenad, tillsammans med upphandlad leverantör. Beställningar till extern flyttfirma läggs in i VGR Serviceportal.

För beställning och kontaktuppgifter, välj ort i menyn "Beställ flytt".