Riktlinjer för logistik- och försörjning

I handlingsplanen till Logistik- och försörjningsstrategin pekades fem insatser ut som särskilt prioriterade. En av dessa fem insatser var att - ta fram enhetliga riktlinjer och standarder för logistik- och försörjning vid ny- och ombyggnationer.

Syftet med de framtagna riktlinjerna är att de ska fungera som ett stöd i ny- och ombyggnationsprojekten tidigt i byggprocessen och bidra till att skapa effektivare planeringsprocesser och mer enhetliga logistik- och försörjningslösningar inom regionen.

Målgruppen för dokumentet omfattar alla som är involverade i ny- och ombyggnationsprojekt, såsom projektledare, arkitekter, verksamhetsrepresentanter med flera.

Här kan du läsa mer om - enhetliga riktlinjer för logistik- och försörjning vid ny- och ombyggnationer inom regionen. 

Nyheter

2021-09-29 Just nu pågår arbetet med att inarbeta logistik- och försörjningsfunktioner som typrum inom ramen för det regionala arbetet med Program för Teknisk Standard (PTS) i Västra Götaland. Läs mer om PTS här: Program för teknisk standard - Västfastigheter

Mårten Bylund

Processledare

Telefonnummer