Nu finns Riktlinjer för logistik- och försörjning vid ny- och ombyggnation av sjukhus

Uppdaterad:
Publicerad:

En av de prioriterade insatserna i logistik- och försörjningsstrategin och handlingsplanen var att ta fram enhetliga riktlinjer för logistik- och försörjning vid ny- och ombyggnation av sjukhus.

Arbetet syftar till att möta en del av de frågor som uppstår inom ramen för ny- och ombyggnationsprojekt när det gäller infrastruktur för logistik- och materialförsörjning. Hur ska godsmottagningen se ut? Vilka lager och materialhanteringspunkter behövs? Hur stora ska de vara? Vilka transportsystem behövs? Vilken kapacitet behöver det dimensioneras för? Riktlinjerna ska fungera som ett stöd i ny- och ombyggnadsprojekten tidigt i byggprocessen och bidra till att skapa effektivare planeringsprocesser och mer enhetliga logistik- och försörjningslösningar i regionen.

Dokumentet har godkänts av programledningen för logistik- och försörjningsstrategin och Kundrådet för intern service. Här kan du läsa mer om i Riktlinjer för logistik och försörjning vid ny- och ombyggnation av sjukhus