Sortimentsbegränsning av kontorsmaterial ger goda effekter

Uppdaterad:
Publicerad:

Sortimentsbegränsning av kontorsmaterial ger goda effekter

Den 1 mars i år begränsades utbudet av upphandlade kontorsartiklar i leverantörens produktkatalog från cirka 7000-8000 artiklar till cirka 500 artiklar. Möjligheten att lägga till nya artiklar har begränsats och uppföljningar på inköp utanför avtal har regelbundet genomförts.

Arbetet har genomförts inom ramen för Logistik- och försörjningsstrategin och en arbetsgrupp med representanter från Koncerninköp, SU och Regionservice.

För mer information – läs slutrapporten