MiV 2.0

Detta är MiV 2.0

MiV står för Materialförsörjning i vården och är en av de prioriterade insatserna i Logistik- och försörjningsprogrammet. Syftet med MiV är att utveckla och effektivisera materialförsörjningen inom vården och genom detta minska kostnaderna för materialhantering, frigöra tid i vården samt ha en ökad beredskap.

Aktuell tidplan och status

  • Lägesbild för införande i VGR

    Breddinförandet av MiV 2.0 (Materialförsörjning i Vården) pågår under 2021-2024. Det nya barnsjukhuset på Östra Sjukhuset samt Skaraborgs sjukhus i Skövde och Lidköping var först ut. Även Uddevalla, Alingsås och Södra Älvsborgs sjukhus i Borås påbörjade arbetet under 2021. Därefter har fler sjukhus kopplats på i arbetet.

MiV-nyheter

  • Publicerad:
    MiV 2.0 tar plats på NÄL

    Efter att MiV 2.0 genomförts på Uddevalla sjukhus var det i januari dags att starta driftsättningen på NÄL. Först ut är mottagningarna.

Informationsmaterial om MiV

Informationspresentation MiV 2.0
Presentationen beskriver resan för Materialförsörjning i vården (MiV) från år 2010 till idag, och framåt.

Konceptbeskrivning 2.0
Här hittar du en introduktion till konceptbeskrivning för Materialförsörjning i Vården - MiV 2.0.

Frågor och svar
MiV står för Materialförsörjning i vården. MiV 2.0 är ett av de prioriterade initiativen i den politiskt förankrade Logistik- och försörjningsstrategin inom VGR. MiV innebär en utveckling och standardisering av materialhanteringen inom vården. 

MiV-film

Filmgalleri

Elin Westlin

Verksamhetsutvecklar

Martina Thelfer

Utvecklingschef