Aktuell tidplan och status för MiV 2.0

Breddinförandet av MiV 2.0 (Materialförsörjning i Vården) pågår under 2021-2024. Det nya barnsjukhuset på Östra Sjukhuset samt Skaraborgs sjukhus i Skövde och Lidköping var först ut. Även Uddevalla, Alingsås och Södra Älvsborgs sjukhus i Borås påbörjade arbetet under 2021. Därefter har fler sjukhus kopplats på i arbetet.

MiV ska implementeras på 12 Sjukhus i VGR och arbete pågår i olika faser på alla dessa sjukhus. På 3 sjukhus är vi i driftsättningsfas där enheterna en efter en växlar över till att få sin materialförsörjning via MiV och på 9 sjukhus är vi klara med implementeringen, så när som på några operationsenheter som är kvar på vissa av tomterna.

Totalt ska ca 450 mottagningar, avdelningar och operationsenheter försörjas via MiV 2.0. I dagsläget är ca 351 st igång och får sin materialförsörjning via MiV, 104 är kvar att implementera.