Aktuell tidplan och status för MiV 2.0

Breddinförandet av MiV 2.0 (Materialförsörjning i Vården) pågår under 2021-2024. Det nya barnsjukhuset på Östra Sjukhuset samt Skaraborgs sjukhus i Skövde och Lidköping var först ut. Även Uddevalla, Alingsås och Södra Älvsborgs sjukhus i Borås påbörjade arbetet under 2021. Därefter har fler sjukhus kopplats på i arbetet.

MiV ska implementeras på 12 sjukhus i VGR och arbete pågår i olika faser på alla dessa sjukhus. På 3 sjukhus är vi i driftsättningsfas där enheterna en efter en växlar över till att få sin materialförsörjning via MiV och på 9 sjukhus är vi klara med implementeringen (så när som på operationsenheterna som är kvar på vissa tomter).

Totalt ska ca 500 mottagningar, avdelningar och operationsenheter försörjas via MiV 2.0. I dagsläget är cirka 332 stycken igång och får sin materialförsörjning via MiV och 168 kvarstår att implementera.