Projekt med syfte att ersätta engångsprodukter

Uppdaterad:
Publicerad:

Under pandemin har frågan om materialförsörjning och beredskap såväl nationellt som regionalt, blivit högaktuell.

En stor del av allt material som används inom hälso- och sjukvården är engångsprodukter vilket innebär ett stort beroende av externa leverantörer och globala logistikkedjor. Förbrukningen av engångsprodukter står också för en stor del av regionens negativa miljöpåverkan.

2018 konstaterades i arbetet med den regionala logistik- och försörjningsstrategin att det finns en otydlighet inom VGR kring användningen av engångs- kontra flergångsprodukter och att behovet av regionala riktlinjer som tydliggör är stort.

Om projektet
Uppdraget syftar till att analysera vilken potential som finns inom hälso- och sjukvården i VGR att ersätta engångsprodukter till återanvändningsbara flergångsprodukter samt beräkna vilka effekter som skulle kunna uppnås genom detta. Uppdraget syftar också till att tydliggöra vad som krävs för att ställa om och skapa en regional enhetlighet kring användningen av flergångsprodukter.

Projektet drivs som en del av den regionala Logistik- och försörjningsstrategin och har en tvärorganisatorisk projektgrupp med representanter från Sahlgrenska Universitetsjukhus, Koncernkontorets miljöavdelning, Koncerninköp och Regionservice. Projektledare för uppdraget är Joel Fredholm, logistiker på SU.