Miljöarbete kring måltider

Område Måltider jobbar aktivt med Västra Götalandsregionens miljömål och att minska matsvinnet. VGR följer FN:s globala mål för hållbar utveckling. I Agenda 2030 finns målet att halvera matsvinnet till år 2030.

 

Matsvinnsmätningar

Västra Götalandsregionen genomför matsvinnsmätningar på samtliga sjukhuskök, samt restauranger, tre gånger om året. Två av mätningarna innefattar mätning av kökets produktionssvinn, svinnet från restaurangerna samt patientmatsvinnet. En mätning fokuserar enbart på svinnet från patientmaten. 

Resultat från matsvinnsmätningar i VGR 

En stor del av matsvinnet är orörd mat, det vill säga mat som inte kommer till en patient eller inte äts av en patient. En viss procent svinn går aldrig att undvika då många patienter är sjuka och inte har någon aptit. Målet är att minska matsvinnet för varje år. Exempel på åtgärder som görs är patientenkät om maten på sjukhhus, menyutveckling och planering av meny efter säsong samt information till vårdpersonal för att minska överbeställning. På Sahlgrenska sjukhuset produceras kylda portionsrätter, ett komplement till ordinarie patientmåltid som bidrar till möjligheten att inte överbeställa varm mat och därmed också minska matsvinn.

Läs mer om hur du kan minska matsvinnet: 
Handbok för minskat matsvinn, Livsmedelsverkets webb 

Satsning på ekologiska livsmedel

Västra Götalandsregionens sjukhuskök och restauranger Gastronomen satsar på ekologiska livsmedel och har en hög kvalitet på livsmedel. Vår ambition är att minimera förekomsten av bekämpningsmedel i maten samtidigt som vi bidrar till en hållbar livsmedelsproduktion. Målsättningen är att fram till 2030 ska livsmedel och allt kaffe bestå av minst 60 % ekologiska produkter. Dessa satsningar är ett led i Västra Götalandsregionens övergripande miljöarbete enligt miljöplan 2030.

Miljömål 2030

Livsmedel och gröna näringar 

Måltidens klimatavtryck

Vi arbetar med att minska klimatpåverkan av våra måltider, bland annat med hjälp av verktyget RISE klimatskala för måltider. Syftet med klimatskalan är att den ska underlätta förståelsen för vad som är en klimatsmart måltid. Med hjälp av klimatpoäng, symboliserat med stjärnor, kan du som konsument se om måltiden har ett högt eller lågt klimatavtryck. Klimatpoängen för respektive måltid syns på alla våra menyer.

 

Grönsakssoppa

Laga till en mustig soppa på rester av rotfrukter. Klicka på bilden för att komma till receptet.

Fransk potatisssallad

Har du kokt potatis över kan du göra en god potatissallad med dressing. Klicka på bilden för att komma till receptet.