Utbildning

Läkemedelsnära produkter stödjer vårdens kvalitetsarbete genom att bland annat erbjuda utbildning i beställningssystemet Sesam LMN, förskrivarutbildning och produktinformation för de Läkemedelsnära produkterna.

Har du frågor eller önskemål kring utbildningar maila till
lmn.regionservice@vgregion.se