Om oss

Läkemedelsnära produkter (LMN) är en del av Försörjningsförvaltningen och tillhör Logistik och försörjning.

Logistik och försörjning tillhandahåller tjänster som säkerställer att Västra Götaland har en robust och effektiv försörjning till vårdgivare och brukare. Exempelvis Tvätt- och textilservice, hjälpmedel, läkemedelsnära produkter, materialförsörjning, transporter och tryckeri.

I LMN ingår följande produktområden:

  • Allmän sjukvård (hemspirometri, injektion, infusion, mucoclear och spolvätskor)
  • Diabetes
  • Inkontinens blås- och tarmdysfunktion
  • Nutrition
  • Stomi
  • Trakeostomi

Läs mer om LMN...

LMNs övergripande uppdrag i Västra Götaland är att i samverkan med vårdgivarna bedriva en leverantörsneutral verksamhet med fokus på kundnytta, patientsäkerhet, kvalitet, kompetens och ekonomi.

LMN ansvarar för produktsortimenten inom de läkemedelsnära produktområdena samt beställning och distribution av läkemedelsnära produkter till patient. 

LMN stödjer vårdens kvalitetsarbete genom att erbjuda utbildning i vård och behandling, förskrivningsprocessen och produktinformation för de läkemedelsnära produkterna