Behörighet Sesam LMN

Verksamhetschef eller motsvarande som ansöker om vilken personal i sin verksamhet som ska ha behörighet till Sesam LMN. När ansökan är åtgärdad meddelas både förskrivare och verksamhetsansvarig.

Verksamhetsansvarig ansöker även om nya eller ändring av förskrivande enheter och dess betalare i Sesam LMN.