6 Avvikelser

Vi är måna om att ständigt förbättra vår verksamhet, därför är det viktigt att du rapporterar om något har gått fel.

Du skriver en felrapport och berättar om vad vi inte levererat inom ramen för samarbetsavtal, överenskommelsen eller samverkan kring grundutrustning. Vi använder rapporten för att korrigera felet och som underlag i vårt förbättringsarbete.

Transport och märkning av hjälpmedel gällande medicinteknisk avvikelse

Här finner du också beskrivning om hur du skickar hjälpmedel till oss som enligt lokal rutin hos respektive vårdgivare rapporterats som Medicinteknisk avvikelse. 

Vårdgivarwebben, överenskommelsen