4 Hjälpmedel vid medicinsk behandling överenskommelse

Hjälpmedelscentralen ansvarar för försörjningen av personligt förskrivna hjälpmedel vid medicinsk behandling i hemmet. Det innebär att dessa hjälpmedel ska beställas från Hjälpmedelscentralen. Beställningar görs i webSESAM

Sortiment

Avhjälpande underhåll och akut avhjälpande underhåll beställs från oss via webSESAM. Mer information om det hittar du här

HJMB team
Hjälpmedelscentralens team som arbetar med hjälpmedel vid medicinsk behandling i Västra Götaland finns i Borås, Mölndal, Skövde och Uddevalla.

Vi hanterar tjänster som konsultationer, rådgivning, avhjälpande och förebyggande underhåll, information vid leveranser.
Vi medverkar även vid utbildningar, utvecklingsarbeten, visning av aktuellt sortiment samt vid upphandling av medicintekniska behandlingshjälpmedel.

Hjälpmedelskonsulenterna är till sin grundprofession legitimerade distriktssjuksköterskor. För att komma i kontakt med en tekniker eller hjälpmedelskonsulent ringer ni hjälpmedelscentralens kundtjänst