2 webSESAM

webSESAM hanterar beställning av hjälpmedel och de tjänster som ingår i samarbetsavtalet mellan vårdgivarna och Hjälpmedelscentralen. webSESAM används av förskrivare och beställare av personliga hjälpmedel i Västra Götaland, både i regionen och kommunerna, oavsett driftsform. I webSESAM kan även fakturaunderlag till hjälpmedelsfakturor från hjälpmedelscentralen hämtas. För att få tillgång till webSESAM behövs en beställning av ansvarig chef. Information om nyregistrering och ändring av behörigheter hittar du här

Logga in i webSESAM via följande länkar:

 Länk för interna användare som sitter inom VGR-net:

Interna användare 


Länk för externa användare inom kommuner och privata vårdgivare som kopplar upp sig via Kommunikationstorget/Sjunet:

Externa användare