Utbildningskatalog

Vilka utbildningar erbjuds?

 Hjälpmedelscentralen har uppdrag att anordna utbildningar gällande de produkter som omfattas i avtalen. Hjälpmedelscentralen och avtalspartners samverkar kring planering av utbildningar inom Basutbud och Tilläggsutbud samt Uppdragsutbildning. Vissa utbildningar sker helt eller delvis digitalt.

Utbildningar inom Basutbud

 • kan vara på grundnivå eller fördjupningsnivå
 • riktar sig till överenskomna målgrupper med specifik förkunskap eller behörighet. OBS! Deltagare kontrollerar vid anmälan att man ingår i målgruppen. Exempelvis: Förskrivare med grundläggande förskrivarkunskap.
 • utbildningstillfällen återkommer kontinuerligt och annonseras på hemsidan webbplatsen, på Hjälpmedelscentralerna och i Lärportalen.
 • berättigar till intyg

Utbildningar inom Tilläggsutbud

 • är särskilda utbildningssatsningar, ibland med externa föreläsare
 • riktas utifrån aktuellt innehåll till en eller flera målgrupper.
  Specifik grundkunskap kan i vissa fall krävas. OBS! Deltagare kontrollerar innan anmälan att man ingår i målgruppen.
 • utbildningstillfällen annonseras på webbplatsen, på Hjälpmedelscentralerna och i Lärportalen.
 • berättigar till intyg

Uppdragsutbildning

 • anpassas efter beställarens önskemål
 • ges inom olika produktområden och relevanta delar av förskrivningsprocessen
 • kan omfatta genomgång av olika hjälpmedel med inriktning mot en eller flera funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar
 • kan vara anpassade versioner av ordinarie utbildningsutbud
 • kan vara en utbildning för beställare och patientens nätverk kring ett personligt förskrivet hjälpmedel
 • uppdragsutbildning berättigar normalt inte till intyg

Vem kan delta i Hjälpmedelscentralens utbildningar?

Utbildningarna inom utbudet riktar sig till olika målgrupper. Hör du till målgruppen som beskrivs i utbildningens utbildningsplan och anmälningsinformationen så är du välkommen att anmäla dig till våra utbildningar.

Vid tveksamhet om behörighet att anmäla sig till utbildning kontakta Hjälpmedelscentralens koordinator för utbildning.


Koncept för förskrivarkompetens

Har du förslag på utbildningar som behövs eller önskemål om uppdragsutbildning? Fyll i formulär här på webbplatsen.

Är du inte förskrivare eller inte anställd hos en avtalskund, men vill gå en utbildning? Kontakta vår utbildningkoordinator för mer information.

För frågor, kontakta Hjälpmedelscentralen via:
hmc.utbildning@vgregion.se 


Vad kostar det och vem betalar?

Här kan du se vad som gäller angående kostnaden för att delta i Hjälpmedelscentralens olika utbildningar:

Utbildningar inom Basutbud

För förskrivare hos vårdgivare med avtal, täcks kostnaden för deltagandet via hjälpmedlens funktionshyra. Hjälpmedelscentralen tar därför inte betalt när förskrivare med grundläggande förskrivarkunskap deltar.

Återbud efter sista anmälningsdatum eller utebliven närvaro, faktureras vårdgivaren med 1 000 kronor. Utbildningsplatsen kan överlåtas utan kostnad till annan deltagare inom samma enhet under förutsättning att överenskommelse med utbildningsadministratör senast dagen innan utbildningen.

Utbildningar inom Tilläggsutbud

Kostnaden för utbildningar inom Tilläggsutbudet faktureras per deltagare och tillfälle via Sesam. Återbud efter sista anmälningsdag eller utebliven närvaro, faktureras med hela kostnaden. Utbildningsplatsen kan överlåtas utan kostnad till annan deltagare inom samma enhet under förutsättning att överenskommelse om det gjort med administratör på Hjälpmedelscentralen senast dagen innan utbildningstillfället.

Uppdragsutbildning

Produktion och genomförande av uppdragsutbildningar prissätts enligt avtal och faktureras via sesam2.

Hur går betalning till?

Fakturering sker via Sesam2 till angivet betalarnummer, part i faktureringssystemet. 

Om du har frågor kring betalarnummer eller fakturering via Sesam2, kontakta Hjälpmedelscentralens Kundtjänst tel. 010-473 80 80, knappval 5 - för fakturafrågor.

Är du inte förskrivare eller inte anställd hos en avtalskund, men vill gå en utbildning? Kontakta vår funktionsbrevlåda för mer information.

hmc.utbildning@vgregion.se 


Önskemål om uppdragsutbildning

Formuläret är första steget av en förfrågning till Hjälpmedelscentralen.
Det är inte en beställning.
När Hjälpmedelscentralens utbildningsprocess har fått in förfrågan kommer ansvariga att ta kontakt för att komma överens om vad som är möjligt och få mer detaljer inför bokning.

Tänk på att förankra med chef/ansvarig att din förfrågan och uppdraget är relevant.

Uppdragsutbildning genomförs till ordinarie avtalstaxa per timma personal som medverkar. Nerlagd tid, förberedelser, undervisningstid och efterarbete debiteras. 

Formulär uppdragsutbildning avancerad läkemedelsautomat

Formulär övrig uppdragsutbildning 


Utbildningsförslag basutbud/tilläggsutbud

Här kan du inkomma med förslag på nya utbildningar för Hjälpmedelscentralens basutbud och tilläggsutbud. Utbudet och förändringar beslutas i dialog med Vårdgivarna/beställarna och samråd sker på Hjälpmedelsforum.
Välkommen att tycka till!

Till Formulär


Kontaktuppgifter


010-473 80 80 
info.hmc@vgregion.se

Processledare FoUUI Gunilla Ask
gunilla.ask@vgregion.se

Direkt dialog med utbildningskoordinator/administratör kring pågående anmälningar och bokningar av utbildning:

hmc.utbildning@vgregion.se 


Så här loggar du in i Lärportalen

 • Förskrivare med VGR-id
  Logga in via knapp "Logga in med VGR-id"
  Användarnamn: ditt VGR-id
  Lösenord: ditt lösenord till datorn.
  Fungerar det inte kontakta VGR-IT.
 • Förskrivare utan VGR-id använder ett manuellt konto
  Logga in via knapp "Logga in annat konto"
  Saknar du konto kan du själv skapa konto i Lärportalen

  OBS! Manuella konton som inte används rensas regelbundet bort, så ta gärna för vana att logga in någon gång i månaden.

  En del förskrivare har ett manuellt konto sedan tidigare:
  Användarnamn = din e-postadress
  Lösenord = Vinter2020 alternativt eget skapat lösenord

   Vid frågor hmc.utbildning@vgregion.se

Så här söker du i Lärportalens utbudskatalog:

Ämne: tex. Hjälpmedel och medicinska produkter
Sökord: Hjälpmedelscentralen eller Basutbud

Inloggning till Lärportalen


Läs mer om våra utbildningar