Aktivrullstolar med fast ramfront

Om utbildningen

Utbildningen ingår i Hjälpmedelscentralens Basutbud. 
Förskrivare hos vårdgivare med avtal deltar utan kostnad vid utbildningstillfället. 

Utbildningen genomförs på Hjälpmedelscentralen
i Borås, Mölndal, Skövde och Uddevalla. 

Välkommen till en utbildning om aktivrullstolar med fast ramfront i sortiment.Målet är att du genom utbildningen ska få ökad färdighet i att förskriva och anpassa de vanligast förekommande aktivrullstolarna med fast ramfront.

 

Vad får du lära dig?

  • Grundläggande teoretiska kunskaper om aktivrullstolar med fast ramfront i sortiment.
  • Fördjupade teoretiska kunskaper om Helium, Panthera och XLT Max - deras egenskaper, inställningsmöjligheter och tillbehör.
  • Praktiskt få genomföra de vanligaste anpassningarna och inställningarna på Panthera S3/U3.
  • Rutiner kring förskrivning av manuella rullstolar.

 

Vilka delar består utbildningen av?

  • Föreläsningar och presentationer av hjälpmedelskonsulenter och leverantörer.
  • Praktiskt moment, mekning.
  • Diskussion och erfarenhetsutbyte.

Vem vänder sig utbildningen till?
Förskrivare av manuella rullstolar med grundläggande förskrivarkunskaper.

Utbildare
Hjälpmedelskonsulenter på respektive hjälpmedelscentral och representanter från leverantörer; Invacare, Panthera och Sunrise Medical.